Ο Νόμος του Κάρμα και οι Καρμικοί Σπόροι


Ο νόμος του κάρμα μπορεί να γίνει κατανοητός σε δύο επίπεδα. Στο ένα επίπεδο, το κάρμα αναφέρεται στην εμπειρία της αιτίας και του αποτελέσματος για κάποια χρονική περίοδο. Εκτελούμε μια ενέργεια, και κάποια στιγμή αργότερα αρχίζουμε να βιώνουμε τα αποτελέσματά της. Φυτεύουμε έναν σπόρο μάνγκο και κάποια χρόνια αργότερα δοκιμάζουμε τα φρούτα.

Το άλλο επίπεδο κατανόησης του κάρμα έχει να κάνει με την ποιότητα του νου μας ακριβώς την στιγμή της δράσης. Όταν βιώνουμε μια νοητική κατάσταση αγάπης, αυτή φέρνει μαζί της ένα αίσθημα διεύρυνσης, που είναι ο άμεσος καρπός της. Ομοίως, όταν υπάρχουν στιγμές απληστίας ή μίσους, πέρα ​​από τα μελλοντικά αποτελέσματα, βιώνουμε και τις οδυνηρές ενέργειες που προκύπτουν άμεσα από αυτές τις νοητικές καταστάσεις. Η επίγνωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο καρμικός νόμος σε κάθε στιγμή, μπορεί να είναι ένα ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη συνειδητών νοητικών καταστάσεων, που δημιουργούν αφενός ευτυχία για εμάς τη στιγμή αυτή και αφετέρου θα παράγουν καρπούς ευημερίας στο μέλλον.

Η γνώση του νόμου του κάρμα βοηθά στην κατανόηση του πώς αναπτύσσονται οι ατομικές προσωπικότητες. Ενώ είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει μία διαρκής οντότητα, δεν υπάρχει ένας αμετάβλητος εαυτός που μπορεί να ονομαστεί "εγώ", είναι επίσης προφανές ότι ο καθένας μας είναι ένα μοναδικά μεταβαλλόμενο και αναγνωρίσιμο μοτίβο στοιχείων. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε ένας από εμάς έχει με τον δικό του τρόπο, τόσο συνειδητά όσο και ασυνείδητα, καλλιεργήσει διαφορετικές νοητικές καταστάσεις. Εάν καλλιεργούμε την αγάπη, δοκιμάζουμε τη γεύση της αυτή την στιγμή, ενώ ταυτόχρονα την ενδυναμώνουμε ως δύναμη στο νου μας, διευκολύνοντάς την να εμφανιστεί ξανά στο μέλλον. Όταν είμαστε θυμωμένοι, βιώνουμε το βάρος αυτού του θυμού ως σημερινό κάρμα, αλλά ενισχύουμε επίσης αυτό το συγκεκριμένο νοητικό πρότυπο. Όπως ακριβώς εξασκούμε το σώμα μας με διάφορους τρόπους, πχ. μέσα από την άσκηση ή μέσα από την καθιστική ζωή, έτσι εξασκούμε και το νου μας. Κάθε νοητική κατάσταση, σκέψη, ή συναίσθημα που βιώνουμε επανειλημμένα γίνεται ισχυρότερο και δημιουργεί συνήθεια. Το ποιοι είμαστε ως προσωπικότητες είναι ένα σύνολο όλων των τάσεων του νου που έχουν αναπτυχθεί, όλων των ιδιαίτερων μορφών ενέργειας που έχουμε καλλιεργήσει.

Έχουμε την τάση να μην δίνουμε προσοχή σε αυτόν τον παράγοντα, νομίζοντας ότι μόλις περάσει μια εμπειρία, έχει εξαφανιστεί χωρίς υπολείμματα και χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό είναι σαν να ρίξετε μια πέτρα στο νερό χωρίς να δημιουργηθούν κυματισμοί. Κάθε νοητική κατάσταση που βιώνουμε διαμορφώνει και ενισχύει αυτό που είμαστε.

Λέγεται ότι αν θέλετε να δείτε τις προηγούμενες ενέργειες ενός ατόμου, πρέπει να εξετάσετε την παρούσα κατάσταση του και αν θέλετε να δείτε τη μελλοντική του κατάσταση, τότε εξετάζετε τις παρούσες ενέργειές του. Αυτή η αρχή, ωστόσο, βασίζεται σε μια βασική παρανόηση: ότι καθένας μας έχει ένα μόνο καρμικό λογαριασμό και ότι αυτό που βλέπουμε στο παρόν είναι το σημερινό υπόλοιπο αυτού του λογαριασμού. Στην πραγματικότητα, κανενός η καρμική ιστορία δεν είναι ένας μόνο λογαριασμός. Αποτελείται από τους πολλούς και διαφορετικούς σπόρους που φυτεύτηκαν σε πολλά μέρη μέσω των πολλών διαφορετικών ενεργειών που κάναμε στο παρελθόν, με κάθε σπόρο να ωριμάζει με το δικό του ρυθμό. Μερικοί από αυτούς τους σπόρους έχουν ήδη βλαστήσει και έχουν πλέον εξαφανιστεί. Μερικοί βλαστάνουν τώρα. Κάποιοι θα βλαστήσουν στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση ενός ατόμου αντανακλά μόνο ένα μικρό μέρος των προηγούμενων ενεργειών του. Όσο για τους άλλους σπόρους, δεν μπορούμε να τους δούμε καθόλου.

Οι σπόροι αυτοί βρίσκονται αποθηκευμένοι στο αιτιατό μας σώμα, έτοιμοι να βλαστήσουν εάν και όταν εμφανιστούν οι κατάλληλες συνθήκες. Αυτό είναι το "αθέατο" μέρος του καρμικού μας παρελθόντος, που μη έχοντας συνείδηση αυτού, δεν είμαστε σε θέση να διορθώσουμε.

Αντίθετα, τα αποτελέσματα που είναι εμφανή στη σημερινή μας κατάσταση, μας δίνουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε τις πράξεις που οδήγησαν σε αυτά και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο σκέψης μας για να μην ξαναεμφανιστούν.

Οι άνθρωποι μερικές φορές αναρωτιούνται εάν η ενασχόληση με το νόμο του κάρμα θα οδηγήσει σε ενοχές για παλαιότερες βλαβερές πράξεις. Η ενοχή είναι μια εκδήλωση καταδίκης ή αποστροφής προς τον εαυτό μας και οφείλεται στο ότι δεν καταλαβαίνουμε την δυνατότητα του νου για μεταβολή και μεταμόρφωση. Αντίθετα, η κατανόηση του νόμου του κάρμα μας οδηγεί να αντικρύσουμε με σύνεση το κατά πόσο οι ενέργειές μας είναι επιδέξιες ή αδέξιες. Στον άπειρο χρόνο των γεννήσεών μας, μέσα από όλες τις σφαίρες της ύπαρξης, έχουμε κάνει τόσα πολλά διαφορετικά είδη ενεργειών, ωφέλιμων και βλαβερών. Στο πλαίσιο του καρμικού νόμου, η ενοχή είναι ένα ακατάλληλο συναίσθημα και ένα μάλλον άχρηστο βάρος. Απλώς δημιουργεί περισσότερα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Η κατανόηση του κάρμα είναι η βάση για να αναπτύξουμε με ευκολία τη σοφία του κατά πόσο οι πράξεις μας θα οδηγήσουν στην ευτυχία και την ελευθερία ή σε περισσότερα βάσανα. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορούμε πια να αναλάβουμε την ευθύνη για πράξεις του παρελθόντος με μια στάση συμπόνιας και αναγνώρισης ότι μια συγκεκριμένη πράξη μπορεί να ήταν δυσάρεστη ή επιβλαβής και να πάρουμε την απόφαση να μην την επαναλάβουμε.

Όσο για τους καρμικούς σπόρους, είμαστε πλέον σε θέση να μειώσουμε ή και να εξαφανίσουμε την πιθανότητα εμφάνισής τους. Αυτό γίνεται μέσα από τη δυνατότητα που μας δίνει η ενεργειακή θεραπεία να προσεγγίσουμε τα βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και να αναθέσουμε στον Ανώτερο Εαυτό μας την επιλογή διαγραφής τέτοιων σπόρων, εφόσον αυτός κρίνει ότι αποτελούν πια άχρηστα κατάλοιπα παλαιότερων εκδοχών της προσωπικότητάς μας.

Η μετάδοση ειδικών ενεργειακών συχνοτήτων δημιουργεί ένα άνοιγμα και μία σύνδεση που επιτρέπει την μετουσίωση αυτών των άχρηστων καρμικών σπόρων και την απαλλαγή μας από αυτούς.

Συνολικά, ο νόμος του κάρμα, ή νόμος του αιτίου και του αποτελέσματος, είναι ένα σοφό εργαλείο επίγνωσης και συνειδητοποίησης της δύναμης που έχουμε να διαμορφώνουμε τη ζωή μας.